Het Plan

Wetenschappelijke bevindingen uit verschillende disciplines leggen het intellectuele en spirituele fundament waarop een groot voornemen denkbaar en daarom ook maakbaar wordt:

Wij mensen hebben de mogelijkheid, binnen relatief korte tijd, de aarde te transformeren in een paradijs – een planeet waarop er geen angst en geweld meer is.

Wij weten hoe ongelofelijk dit klinkt en toch is het realistisch. Wij zeggen dit zonder de ogen te sluiten voor wat er momenteel op de aarde gebeurt: de roofbouw op natuur en aarde, de dreigende klimaat crisis, de oorlogen en de leugens waarmee zij mogelijk gemaakt worden, het lot van de vluchtelingen en degene die verdrinken.

Wij kunnen het doel van een geweldvrije aarde bereiken, indien we het uit alle macht willen en doen. Dat is het Plan.

De Visie

Elk goed plan wordt door een sterke visie vooraf gegaan. We hebben die visie nodig om niet in hopeloosheid te vervallen vanwege de huidige verschrikkingen van oorlog en verwoesting.

Een visie is een realistische perspectief

… en geen wensdroom. Zij bestaat objectief en ook latent in de ‘impliciete orde’ (David Bohm), de Akasha Kroniek (Rudolph Steiner), de ‘Binnenkant’ (Teilhard de Chardin), de ‘heilige Matrix’ (Dieter Duhm). Hoe duidelijker we haar zien, des te sneller kan ze zich manifesteren.

Kunnen we ons een aarde voorstellen, waarop geen geweld en geen angst meer bestaat? Of op kleinere schaal: kunnen we ons een stad, of een dorp, een leefgemeenschap voorstellen, die vrij is van geweld, wantrouwen, woede, jaloezie en angst? Kunnen we ons vertrouwen voorstellen? Weten we waarom een vertrouwensgemeenschap sterker is dan een oorlogsgemeenschap en deze overwinnen zal?

Het plan bestaat daaruit, de visie voor een geweldvrije toekomst te zien en dan op een aantal plekken ter wereld in een concreet model te realiseren. Om te begrijpen waarom zulke modellen een globale werking kunnen hebben, is kennis nodig. Een begrijpelijke kijk (theorie) op de mens, de wereld en op wat wij ‘de realiteit’ noemen.

De Theorie

Het Plan is geen handig recept, maar komt voort uit de logica die we de Logica der Levenden zullen noemen. We leren haar te begrijpen en onze plannen rond haar op te bouwen zodra we onze aandacht niet meer op het detail, maar op het geheel richten. Het geheel wordt zichtbaar wanneer we de fragmenten van onze wereld samenstellen tot een geheel vrij van tegenstellingen: een Theorie. Verschillende gebieden uit de moderne wetenschap over Eros, Kunst, Religie, tot intuïtie en inheemse Wijsheid worden hierin bij elkaar gebracht.

Enkele gedachtegangen van deze theorie zijn:

  • De Mens en zijn Heling
  • De Eenheid van het Leven en alles dat bestaat
  • Informatie : Oerstof, de Materie
  • De Macht van een Idee waar de tijd rijp voor is
  • Het Leven : de grote Bondgenoot

De Ziel

Een visie wordt werkelijk wanneer zij zich ook in het hart kan verankeren. Daarom willen we hier uitnodigen tot een pauze en het lied Moon Rider spelen. De tekst is gebaseerd op woorden van Eugene A. Cernan (USA), Kommandant van de Apollo 17,een van de mannen die op de maan gelandt zijn. Het lied wordt gezongen door Charly Rainer Ehrenpreis, dokter und mede-oprichter van de toekomst gemeenschap Tamera in Portugal.

Moon Rider – De tekst (Engels)

Moon Rider
Eugene A. Cernan (USA)

The painter tries to paint it
The poet tries to say it
The philosopher tries to convey the meaning to your mind.
But here I am – a quarter million miles away
One human being – one human seeing it for the first time.

I can see the white of snow-capped mountains
The blues and turquoise of the oceans blend.
Australia and Asia coming round the corner
And I can’t tell where one country starts and the other one ends.
The sun is setting on the Pacific
They’re just getting up in Rome.
I don’t see the lights of my city
All I can see is home.

I saw the world without any borders
Without any fighting without any fear
So Captain give the order
We’re going to cross the next frontier.

I know this view won’t last forever
Soon I’ll be back to reality.
But isn’t it the way we perceive things
That makes them what they will be?

I see the world without any borders
Without any fighting without any fear
So Captain give the order
We’re going to cross the next frontier

 

 

De Weg

Hoe kunnen we de weg wereldwijd manifesteren, het doel bereiken?

Wij mensen kunnen het doel alleen bereiken in resonans met een globaal proces, of met andere woorden in samenwerking met universele krachten. Dit is minder mysterieus dan het klinkt. We kunnen het ons zo voorstellen alsof we een toren willen laten trillen. Wanneer we de torens natuurlijke frequentie raken, neemt hij onze eerste trilling op en versterkt het op een manier die we niet meer kunnen beïnvloeden of stoppen. We kunnen universele krachten op dezelfde manier aansturen, want ze zijn zo echt als torens.

We zien drie mogelijke stappen om deze initiële trilling in gang te zetten:

Het plan moet in het open gesprek komen

Eerstmoet het plan, de visie van een vrije aarde en een vrije mens, in openlijk gesprek, en in het globale bewustzijn komen.

Opbouw van modellen voor een nieuw syseem.

Ten tweede is alleen een systeem in staat een ander systeem te overwinnen. Daarvoor moet het op enkele plaatsen van de wereld met het intellectuele en spirituele oog gezien en dan met de nodige complexiteit concreet opgebouwd worden. Informatie en energie, die overal botsen en daarbij tot geweld en chaos leiden, worden hier op hogere hoogte getild, waarop ze met elkaar verenigbaar zijn. Zo ontstaan nieuwe convergentie punten voor het leven. Deze plaatsen werken als schakelaars of acupunctuur punten in het gezamelijk organisme van mensheid en aarde.

Opbouw van een "coherente groep"

Ten derde verlangt het nieuwe systeem een „coherente groep“. Dat is een verzameling van mensen die wij als de volgende trede in de evolutie van het leven op aarde beschouwen kunnen. Deze groep is vergelijkbaar met de werking die voor eeuwen atomen tot moleculen of eencelligen tot meercelligen vormde. In een coherente groep is het collectieve trauma opgelost, het oer vertrouwen tussen mensen weer hersteld, vooral het oer vertrouwen tussen de geslachten. Dat verlangt een gevoelig diep begrip op het gebied van Liefde, Religie, Partnerschap en sexualiteit. Hier bevind zich de diepste wond van de huidige mens, die moet helen, om vertrouwen op te wekken. Met deze heling is de eeuwenlange kringloop van slachtoffer en dader onderbroken. Een moderne stammen gemeenschap heeft zich opgebouwd. Zij kan niet meer van buitenaf gespleten en tegen elkaar uitgespeeld worden. Zij heeft geleerd, conflicten geweldvrij op te lossen. Wanneer de eerste groepen deze nieuwe wijze van van samenleven manifesteren, breid deze ontwikkeling zich net zo uit als alle ontwikkelingen van de Evolutie zich uitbreiden. Met de macht van een idee, waar de tijd rijp voor is.

Deze ontwikkeling is niet meer te stoppen.

We hebben hier geen geweren, geen missionarissen en geen overheden voor nodig. We hebben slechts ons absolute willen nodig, dit nieuwe systeem van vertrouwen op enkele centrale plekken der aarde op te bouwen of deze opbouw met al onze krachten, middelen en vermogen te ondersteunen.

De Bouwmeester

De visie van een geweldvrije aarde is niet het idee van een enkele mens, maar eerder een doelbeeld dat de schepping immanent is. Het licht tegenwoordig op vele plekken der aarde op.

Altijd zijn er mensen geweest die hun leven in teken van dit doel hebben gezet. In ons verband steekt vooral het werk van Dieter Duhm erboven uit. Hij heeft het beeld van een geweldvrije toekomst zo uitgediept, dat er een concept voor globale verwerkelijking uit ontstond. Zijn „politieke theorie“ staat op de schouders van pre-socraten en vroege socialisten, wetenschappers en uitvinders, van Karl Marx en Wilhelm Reich tot Peace Pilgrim, de „Moeder“ van Auroville en vele anderen. Hun werken bouwen het fundament van het Plan.

Het Boek
In 2021 publiceren wij een boek in het Duits getiteld: „Der Plan“ . Het geeft een dieper inzicht in alle aspecten van het plan.
Tot die tijd raden wij u aan het boek “Terra Nova” te lezen: „Terra Nova. Wereldwijde Revolutie en Genezing van Liefde“ door Dieter Duhm.